BRANDDAY

Tarafsız, yorum-haber ve analiz.

Omer Mıhlac

TAVAK Vakfı'nda Mali Yöneticilik yapan Ömer Mihlaç aynı zamanda serbest mali müşavir olarak çalışmaktadır.