BRANDDAY

Tarafsız, yorum-haber ve analiz.

HELSİNKİ WATCH ÖRGÜTÜ SON İNCELEMESİNDE BATI TRAKYA’DAKİ TÜRKLERE YAPILAN BASIKIYI DİLE GETİRDİ

2 dakika okuma süresi

AB ülkeleri arasında, kendi ülkesindeki azınlıklara haksızlık yapan ülkeler vardır. Almanya’da Türk toplumuna karşı büyük ölçüde haksızlıklar yapılmış, fakat Türk STK’ları buna ellerinden geldikçe karşı koymuşlar ve bu ülkede yaşayan Musevi cemaati lideri İgnaz Bubis’ten başlayarak Türklerin yanında yer almıştır. Bu açıdan Avrupa’daki Türkler, özellikle Almanya’dakiler, Musevi cemaatine  çok şey borçludur.

YUNANİSTAN BU KONUDA LOZAN ANLAŞMASI’NI İHLAL EDİYOR

Kimse tarafından sahip çıkılmayan, Lozan’da verilen hakları uygulanmayan Avrupa’da bir Türk azınlığı olan Batı Trakya Türkleridir. Sayıları 160 bin olan Batı Trakyalı Türk, aynı zamanda Türkiye’deki Yunan azınlıkla birlikte, korunması Lozan’la anlaşma altına alınmış bir kitlelerdir.

TÜRKİYE’DE RUMLARA HER TÜRLÜ ÖZGÜRLÜK VE HAKLAR SAĞLANIRKEN BATI TRAKYA TÜRKLERİ BU HAKKA YUNANİSTAN’DA SAHİP DEĞİL

Türkiye’de,  Türkiye’deki Rum vakıfları bugünkü hükümet tarafından sahiplerine iade edilir ve Ortodoks Patriği Bartholomoeus el üstünde taşınırken, Batı Trakya Türkleri hala Gümülcine ve İskeçe’de kendi müftülerini seçme hakları yoktur. Seçtikleri müftüler, Yunan Hükümeti tarafından tanınmamakta ve Yunanistan buraya Vahabi kökenli Suudi Arap atamaktadırlar. Camilere büyük baskılar varken çocukların normal okullara gitmesi engellenerek, Kuran Kurslarına gitmeye mecbur bırakılıyorlar.

AVRUPA’DA BATI TRAKYA TÜRKLERİ ÖRGÜTLÜ BİR MÜCADELE ORTAYA KOYMALI VE TÜRKİYE’DE DESTEKLEMELİDİR

Maalesef Batı Trakya’daki Türklerin sesi Avrupa’da duyulmuyor. Gerek Avrupa Parlamentosu’nda, gerek Avrupa Konseyi’nde artık Batı Trakyalıların sorunlarını dile getirilmelidir. Türkiye bu konu yanlış ata oynadı. Almanya’da Batı Trakyalılar Derneği’ne destek veriyor. Derneğin yapabileceği tek iş Almanya’da artık pek sesi de çıkmayan Türk medyasında bir kaç haber çıkarmak. Bu konuda Batı Trakyalıların sesini uluslararası alan sesini duyuracak örgütlü bir mücadeleye ihtiyaç var.

Bugün Türkiye’ye göç eden, sayıları 300 bini aşan Batı Trakya Türkleriyle bu konuda ortak bir çalışmaya gidilebilir ve onlara destek olunabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir