BRANDDAY

Tarafsız, yorum-haber ve analiz.

Almanya’daki Türk Sayısında Ciddi Bir Artış Olacak

3 dakika okuma süresi

Türkiye’ye son zamanlarda gelen 7 milyon civarında geçici Suriyeli sığınmacı ve sayıları günden güne artan Afgan mülteciler ülkede yaşam koşullarını olumsuz yönde etkiliyor. Bununla birlikte ülkede yaşanan ağır ekonomik koşullar Türkleri ülkelerinden ayrılmaya zorluyor. 

Türkiye bir açık sınır ülkesi. Azerbaycan’dan Özbekistan’a kadar olan bölgeden Türkiye’ye uçakla gelen insanlar, Türkiye’ye bir defa giriş yaptıktan sonra ortadan kaybolup, bir yerlerde kendi kolonilerini oluşturuyorlar ve bu durumu kimse önleyemiyor ya da önlemek istemiyor.

Bu karşılık Türk insanın belirli düzeyde yurtdışına gittiğini görüyoruz. İlk olarak sermaye Türkiye’yi terk ediyor. Güler Sabancı gibi sermaye sahipleri Malta’da mal sahibi olup, oralarda yapılanma yoluna gidiyorlar. İkinci olarak da normal vatandaşlar. Bu insanlarda Avrupa Birliği ülkelerinde, özellikle Almanya’da iş bularak, yaşamlarını orada sürdürmeyi planlıyorlar. Ayrıca Avrupa ülkelerine eğitim için giden gençlerimizin sayısı da azımsanmayacak kadar fazla. Özel Vakıf üniversitelerinin eğitim ücretlerindeki artış ve bu ücretlerle ters orantılı olarak eğitim kalitesindeki düşüş üzerine, aileler çocuklarını yurt dışında okuması için teşvik ediyorlar. Büyük bir çoğunlukla yurtdışına eğitim için gönderilen çocuklara anneleri de eşlik ediyor. Daha sonrasında işlerini yoluna koyan veya o ülkede iş bulabilen babalarda ailelerinin yanına gidiyor.

Artık Almanya ve Avrupa ülkelerine giden insanlarımızın büyük çoğunluğu, üniversite okumuş, eğitimli, meslek sahibi kişiler. Bugüne kadar 13 bin Türk doktoru Avrupa’ya gitmek için Türkiye’yi terk etmiş durumda. Bunun yanında çok sayıda hemşire ve sağlık personeli de ülkeyi terk ederek, sağlık kurumlarında, yaşlı bakım yurtlarında çalışmak için Avrupa’ya gidiyor. Türk gastronomisine sahip olmanın verdiği şans ile aşçı sertifikası olan veya bu branşta okuyan insanlarında Almanya’da iş bulma imkanları oluyor. Almanya belirli şartlar altında her branştan kalifiye elemanları kendi ülkesine getirmek istiyor. Almanya’da her yıl 400 bin kalifiye eleman açığı var. Almanya bunu ancak göç yoluyla, göçmen yoluyla temin edebileceğinin farkında. Alman hükümeti tam da bu nedenle şartları her geçen gün biraz daha esnetiyor. Aynı Alman hükümeti, Türkiye’ye geri dönüş yapan Alman vatandaşlığına sahip olan insanlarında Almanya’ya geri dönüp işbaşı yapmalarına gayet sıcak bakıyor. Neredeyse Türkiye’de emekliliğini yaşayan Alman vatandaşı Türkler de Almanya’ya tekrar çalışmak için dönecekler. 

Diğer yandan Almanya’ya iltica eden Türk sayısında da artış görülüyor. FETÖ akımı ile başlayan bu iltica artışına, pek çok farklı görüşten politik sığınmacı da dahil oluyor. Böylece Almanya’da 2030 yılında yaşayan Türk sayısı yaklaşık 4 milyon civarında olacak. Bakalım Almanya’da artan bu Türk nüfusu, oradaki Türk karşıtlığı tutumunu daha da arttıracak mı? Yoksa yavaş yavaş bize alışacaklar mı? Bunu hep birlikte göreceğiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir